Privacybeleid

Privacy Verklaring
IvI Fotografie

Inleidende bepalingen
Op deze pagina treft u de privacyverklaring van verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is IvI Fotografie, gevestigd te (7533XV) Enschede, aan de Snelliusstraat 33 en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 69345287. De rechtsgeldig vertegenwoordiger betreft mevrouw I. van Ingen. Verantwoordelijke is per email te bereiken via hello@ivifotografie.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

De verwerking van persoonsgegevens valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 2 juli 2021.

Soorten verwerkingen en doelen van verwerkingen van persoonsgegevens
In de eerste plaats worden persoonsgegevens verwerkt als u met ons een overeenkomst sluit. De persoonsgegevens worden dan onder meer gebruikt om u gespecificeerde aanbiedingen te kunnen doen van onze diensten. De persoonsgegevens die in ieder geval worden gevraagd zijn voor- en achternaam, adres, geslacht en telefoonnummer. Ook wordt uw e-mailadres gevraagd. Het e-mailadres is nodig ter bevestiging van de overeenkomst, maar wordt ook gebruikt om contact met u te onderhouden. Tevens kunnen naar het door u opgegeven e-mailadres nieuwsbrieven worden verzonden indien u daarvoor toestemming geeft. Daarnaast worden uw persoonlijke gegevens én eventueel bedrijfsgegevens (waaronder bedrijfsnaam, adres en KvK nummer) gebruikt voor facturatie en boekhouding.
Bovengenoemde gegevens worden verzameld via persoonlijke gesprekken, telefonische gesprekken, chats via social media, e-mailcontact of via het contactformulier op de website. Eventueel wordt ontbrekende bedrijfsinformatie opgevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Daarnaast worden via Google Analytics en/of andere vergelijkbare tools uw IP-adres en uw demografische gegevens verzameld. Er wordt gebruik gemaakt van deze tools om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken, hoeveel bezoekers de website heeft, welke onderdelen het meest bekeken worden en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij de zoekresultaatpagina’s van Google zijn en hoe wij onze website kunnen verbeteren. Daartoe worden analytische cookies geplaatst, zie hieronder.

Kort samengevat worden de volgende gegevens verzameld:
Voor- en achternaam
Geslacht
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres
Bedrijfsgegevens (waaronder bedrijfsnaam, adres, BTW nummer en KvK nummer)
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
IP adres
Locatiegegevens
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Voor de volgende doeleinden:
Verzenden van onze nieuwsbrief
U correct te kunnen aanspreken met de heer of mevrouw en uw naam
U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u (af) te leveren
Voor een correcte administratie en boekhouding
Het verwerken van persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de facturatie, boekhouding, belastingaangifte, e-mailmarketing en het aanbieden van een online beeldbank
Het analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
Het analyseren van de demografische gegevens om inzicht te krijgen in de doelgroep en onze website en aanbiedingen te optimaliseren op de doelgroep en gericht nieuwe klanten te werven.

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting
Adresgegevens: 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting
Telefoonnummer: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en uitvoeren overeenkomsten
E-mailadres: 7 jaar i.v.m. administratie, contact leggen en uitvoeren overeenkomsten
Bedrijfsgegevens
(naam, adres, KvK, BTW): 7 jaar i.v.m. administratie, facturatie en belasting
Beeldmateriaal: 1 jaar i.v.m. eventueel verlies van digitale beelden door u zelf of het niet opslaan daarvan
Gegevens over uw
activiteiten op de website: 3 jaar i.v.m. verbeteren website en aanbiedingen

De gegevens die u verstrekt bij inschrijving voor de nieuwsbrief c.q. updates of een inschrijving voor een gratis weggever om te downloaden, blijven in het e-mailmarketing systeem staan, tot u verzoekt tot verwijdering van deze gegevens uit het systeem. Uiteraard werkt het e-mailmarketing systeem eveneens met een beveiligd systeem. Het beeldmateriaal en uw naam worden geüpload naar een online beeldbank. Deze worden aldaar gedurende een jaar opgeslagen en daarna verwijderd. De online beeldbank van Pixieset is beveiligd door middel van een persoonlijke inloglink en wachtwoord om inzage voor derden te voorkomen. Dat geldt tevens voor ons boekhoudsysteem Moneybird. Er een verwerkersovereenkomst gesloten met alle verwerkers.

Cookies
Wij maken op onze website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u onze website bezoekt, verzamelt deze basis technische informatie zoals via welke website u op onze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Onze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt ons om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren en om onze doelgroep in kaart te brengen en aanbiedingen daarop af te stemmen.

De website maakt gebruik van zowel functionele als analytische cookies. Deze worden door ons gebruikt om de website zo goed mogelijk te laten functioneren en de analytische cookies worden gebruikt om uw gedrag op deze website in kaart te brengen. De cookies die wij plaatsen gebruiken geen persoonsgegevens.

Functionele cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van deze website en/of webshop. Denk aan het bewaren van producten of diensten in de winkelwagen, het onthouden van uw inloggegevens en het bijhouden of cookies wel of niet geplaatst mogen worden. Google plaatst, in het kader van Google Analytics, analytische cookies op uw apparaat en hierdoor kunnen wij zien wat uw surfgedrag is op onze website.

Cookies die niet uiterst noodzakelijk zijn, worden pas geplaatst nadat u daar toestemming voor hebt gegeven door het klikken op ‘akkoord’ in de cookiebar. Indien u niet wenst dat onze website cookies plaatst op uw apparaat, dan kunt u de browserinstellingen aanpassen, zodat u eerst een waarschuwing krijgt alvorens er cookies worden geplaatst. Tevens kunt u indien gewenst dit soort cookies altijd automatisch weigeren.
Cookies die eerder geplaatst zijn, kunnen ook verwijderd worden bij uw browserinstellingen. Dit dient per browser en per apparaat te gebeuren. Bij het verwijderen van cookies kunnen functies op de website minder goed werken. Tevens betekent het verwijderen van cookies niet dat u geen advertenties meer te zien krijgt.

Social Media buttons
Wij maken middels onze website tevens gebruik van social media buttons. Met deze share buttons kan er contact worden gezocht met ons via social media. Tevens kunnen onze berichten hiermee worden gedeeld op uw social media kanalen. Via deze buttons plaatst Instagram cookies op uw apparaat. Deze cookies zorgen voor het gebruiksgemak van de website en brengen uw surfgedrag in kaart.

Delen van gegevens met derden
Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, zoals website en e-mail hosting bedrijf, e-mailmarketing provider, administratiesysteem Moneybird en online beeldbank Pixieset, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Beeldmateriaal wordt digitaal opgeslagen en in een online beeldbank van Pixieset getoond en is beveiligd door middel van een persoonlijke inloglink en een wachtwoord om inzage voor derden te voorkomen. Het boekhoudprogramma Moneybird is tevens beveiligd met een wachtwoord. Alle onze opslaglocaties en accounts zijn beveiligd met een wachtwoord. Onze instagram account is tevens beveiligd met tweestapsverificatie. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek neem dan contact met ons op via hello@ivifotografie.nl.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van uw persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Tevens kunt u ons verzoeken tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kunt u te allen tijde doen. Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan hello@ivifotografie.nl. U kunt zich via dit e-mailadres tevens afmelden voor de nieuwsbrief.
Mocht u klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegeven door ons, kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Open chat
Hoi! Leuk dat je op mijn website bent. Als je een vraag hebt stuur me vooral een berichtje!
Liefs Ilona